גרפים מקצועיים

מה הוא ניתוח טכני?


לפני שנענה על שאלה זאת כדאי להבין מהם הגורמים המשפיעים על שוק

ההון או על מניות ספציפיות.

הגורמים הם:

גורמים מקרו כלכליים – ריבית, אינפלציה,תמ"ג, תל"ג, אבטלה.....

גורמים פוליטים – מלחמות, הסכמי סחר, סובסידיה, מדיניות כלכלית...

גורמים מיקרו כלכליים – מכירות, השקעות, רווחים, שיתופי פעולה,

פטנטים, אישורים ....

מעבר לכך אי אפשר להתעלם מגורם הציפייה ומתגובת המשקיעים הפרטיים

לאירועים אלו- פאניקה, אופטימיות יתר וכו'

תורת הניתוח הטכני טוענת, ובצדק, כי קשה מאד לעקוב אחרי כל ההתפתחויות

האלו במקביל וככל שננסה תמיד יהיה מי שידע זאת לפנינו.


אבל......


מכיוון שכל התפתחות כזאת גורמת לתנועה בשוק המניות, ומכיוון שכל תנועה

ניתן לראות ע"י מבט בגרף (גרף של מניה , מדד מניות , מטבע, סחורה..)

אז בעצם ההשפעה של כל הגורמים הנ"ל מגולמת בגרף.

ולכן בואו נסתכל בגרף בצורה מקצועית ונחליט על פיו לאן פני השוק מועדות,

לאן "הכסף החכם" של אלו שיודעים את הכל לפני כולם הולך.


אם כך תורת הניתוח הטכני הינה חקר תנועות של שוק ההון באמצעות גרפים.

כמובן שלא דיי במבט פשוט בגרף של מניה, אל הגרפים נוספים אין ספור של

כלים מתמטיים וסטטיסטיים אשר עוזרים לנו להחליט על פי התנועה בגרף

מהי הנקודה הנכונה ביותר לקנות או למכור.


תורת הניתוח הטכני הומצאה ע"י סוחר אורז יפני לפני יותר מ 300 שנה.

לאחר מכן צארלס דאו(על שמו קרוי המדד דאו ג'ונס) פיתח אותה ואף חזה

את התרסקות השוק האמריקאי בשנת 1929.


הסוחרים היפנים השתמשו בקני סוף כדי לצייר גרף של סחורה.

צארלס דאו השתמש בפיסת בד וחוט תפירה כדי להמחיש את תנועות שוק ההון

בעזרת גרף.


עם יציאת המחשבים האישיים הראשונים בתחילת שנות ה-80 הפכה מלאכת

הניתוח הטכני קלה יותר ומאתגרת יותר, אך גם אז כלים אלו היו נחלתם של

גופים גדולים בלבד.

ההתפתחות העצומה שחלה בשנים האחרונות בזרימת המידע הפיננסי באינטרנט

ונגישותו לכל דורש שינו את כללי המשחק.

תורת הניתוח הטכני היא לא נחלתם הבלעדית של גופים פיננסים גדולים, כל אדם

המצויד במחשב אישי וחיבור לאינטרנט יכול לנהל את כספו האישי תוך שימוש

בכלים מקצועיים.